Lista aktualności Lista aktualności

1000 drzew na minutę

 

W lasach trwa wiosenne sadzenie drzew. Na szkółkach na transport do lasu czekają przygotowane sadzonki. W tym roku w Nadleśnictwie Namysłów posadzonych zostanie ponad 820 tys. nowych drzew.

 

Co roku leśnicy w Polsce sadzą ok. 500 mln nowych drzew, to prawie 1000 drzew na minutę. Na terenie Nadleśnictwa Namysłów w tym roku odnowionych zostanie prawie 115 ha powierzchni.

 

Gatunki drzew do odnowień i zalesień leśnicy dobierają zgodnie z siedliskiem, co oznacza, że wybór gatunków dyktują warunki środowiska i sadzone są drzewa takie jakie powinny naturalnie rosnąć na danej glebie. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia. Na szkółce na transport do lasu czekają młode buki, dęby, brzozy, jodły czy modrzewie.

 

Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną opartą na zasadzie zachowania trwałości i ciągłości użytkowania, dlatego zawsze na miejsce ściętych drzew sadzi się nowe. Drewno z nich pozyskane wykorzystane zostanie kilkadziesiąt lat później. Mimo, iż czekać trzeba długo -  w odróżnieniu od ropy i węgla - drewno jest surowcem odnawialnym, a więc najbardziej ekologicznym z możliwych.

 

W akcji "1000 drzew na minutę" wzięli już udział pierwsi ochotnicy.....

Na terenie leśnictwa Świty młode sosny sadziły dzieci z klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 5 w Namysłowie.