Lista aktualności Lista aktualności

SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "LASY PRYWATNE - SZANSE, PROBLEMY, ROZWIĄZANIA

 

W 2019 roku Instytut Badawczy Lesnictwa rozpoczął realizację projektu pt. "Lasy prywatne - szanse, problemy, rozwiązania". Projekt uzyskał rekomendację Ministra Srodowiska i jest dofinansowany ze środkow NFOŚiGW. Jego celem jest podniesienie świadomości odnośnie potrzeb i kierunków zmian organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z gospodarowaniem lasami na gruntach prywatnych. Projekt skierowany jest do właścicieli lasów prywatnych, osób nadzorujących te lasy oraz zajmujących się tą tematyką na innych szczeblach rządowych i samorządowych. Jednym z wymiernych efektów tego projektu będą wytyczne w sprawie optymalnych rozwiązań dotyczących lasów prywatnych w Polsce.

W ramach projektu planowane jest m.in. przeprowadzenie szkoleń dla osoób reprezentujących wyżej wymienione grupy w zakresie przedstawionym w załączonym programie.

Na terenie województwa ślaskiego spotkanie odbędzie sie 21 listopada 2019 r. w Częstochowie.

Więcej informacji w załączniku

Materiały do pobrania