Kontakt Kontakt

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Namysłów
PGL LP Nadleśnictwo Namysłów
77 419 05 05
77 419 05 06

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A

46-100 Namysłów

Nadleśniczy
Paweł Bak
77 419 05 05
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Oleszek
77 419 05 05
Główny Księgowy
Urszula Kuźniak
77 419 05 05 wew. 611
Inżynier Nadzoru
Karol Żyśko
77 419 05 05 wew. 211
Inżynier Nadzoru
Janusz Czubkowski
077 419 05 05 wew. 671

Dział Gospodarki Leśnej

Tomasz Sumiński
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu, stanu posiadania, leśnej mapy numerycznej
Tel.: 077 419 05 05 wew. 331
Małgorzata Lizurej
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. szkółkarstwa leśnego, ochrony przyrody, edukacji leśnej
Tel.: 077 419 05 05 wew. 334
Józef Czuczwara
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu,ochrony p-poż, łowiectwa
Tel.: 077 419 05 05 wew. 335
Robert Lizurej
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. pozyskania i sprzedaży drewna. Administrator SILP.
Tel.: 077 419 05 05 wew. 333
Tomasz Herman
Specjalista Służby Leśnej ds.użytkowania lasu i BHP
Tel.: 077 419 05 05 wew. 332

Dział Finansowo-Księgowy

Agnieszka Świerczyńska
Starsza Księgowa
Tel.: 077 419 05 05 wew. 600
Dorota Wojnicka
Starsza Księgowa
Tel.: 077 419 05 05 wew. 613
Maria Szołdra
Kasjer
Tel.: 077 419 05 05 wew. 614
Justyna Makieła
Starsza Księgowa
Tel.: 077 419 05 05 wew. 612

Posterunek Straży Leśnej

Marek Złotkowski
Starszy Strażnik Lesny. Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 077 419 05 05 wew. 221
Rafał Kijak
Strażnik Leśny
Tel.: 077 419 05 05 wew. 221

Stanowisko ds. Pracowniczych

Urszula Kowalik
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 077 419 05 05 wew. 131

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Marek Krawczyk
Sekretarz
Tel.: 077 419 05 05 wew. 671
Andrzej Filipczak
Specjalista ds. zaopatrzenia i gospodarki magazynowej
Tel.: 077 419 05 05 wew. 673
Jerzy Bondarek
Specjalista ds. transportu
Tel.: 077 419 05 05 wew. 672
Joanna Słowik
Starszy referent. Sekretariat.
Tel.: 077 419 05 05 wew. 100