Wydawca treści Wydawca treści

WARSZTATY URZĄDZENIOWE

 

W dniu 14 maja br. w związku z trwającymi pracami terenowymi w ramach kolejnej rewizji Planu Urządzania Lasu odbyły się w Nadleśnictwie Namsyłów warsztaty urządzeniowe, w których uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Pąństwowych w Katowicach, Biura Urządzania Lasu i geodezji Leśnej w Warszawie oraz pracownicy nadleśnictwa.

Spotkanioe było okazją do wymiany wiedzy praktycznej i spostrzeżeń zdobytych podczas pacy w terenie. Lasy leśnictwa Smogorzów stały się polem do szerokiej dyskusji na temat postępowania na terenach trudnych takich jak pędraczyska czy drzewostany o złożonej budowie (wielowiekowe i wielopiętrowe).